Tlf: 55 59 88 70

Akupunktur (TCM)

Behandlingsmetoden er gammel og har sitt opphav fra den tradisjonelle kinesiske medisin og utføres med nålebehandling i definerte meridianer (energibaner) innenfor kinesisk medisin.

Behandlingen er ofte brukt for smertelindring. Hovedmål er å gjenopprette energibalansen hos pasienten.

Copyright © 2024 Stadion Fysioterapi. All rights reserved. Site by GJ System DA